Vitaliteitscoaching

Vitale werknemers,
meer energie op de werkvloer

Het ziekteverzuim onder werknemers gaat de laatste jaren steeds verder omhoog. Inmiddels lijdt 60% van de Nederlanders aan één of meer chronische ziektes (Bron: Nivel). In 2022 lag het verzuimcijfer op 5,6% (Bron: CBS), het hoogste cijfer sinds het begin van de metingen in 1996. Ook het langdurig verzuim groeit. In 2022 kostte ziekteverzuim de BV Nederland ruim 27 miljard euro (Bron: CBS)!

Je wil voorkomen dat jouw medewerkers ook uitvallen. Vitaliteitscoaching kan daarbij helpen. Vitale medewerkers zijn energiek en veerkrachtig. Ze kunnen beter omgaan met verandering en stress, en verzuimen minder vaak. Door met (preventieve) vitaliteitscoaching te zorgen voor het welzijn van je medewerkers, zorg je ook voor meer energie op de werkvloer én daarmee betere bedrijfsresultaten.

Vitaliteitscoaching kan zowel gericht zijn op preventie (voorkomen van verminderde vitaliteit), curatie (herstel van verminderde vitaliteit werknemers) als amplitie (vergroten werkvermogen en vitaliteit alle werknemers).

Een holistische aanpak

Als vitaliteitscoach help ik werknemers die uit balans zijn geraakt. Ik coach cliënten op een holistische manier. Dat betekent dat ik alle belangrijke pijlers onder welzijn en gezondheid in het traject meeneem:

Fysieke gezondheid. Een gezond lichaam is een belangrijke bouwsteen voor vitaliteit. Daarom zijn voldoende lichaamsbeweging, een gezond gewicht en de juiste en regelmatige voeding zo belangrijk. Fysieke vitaliteit gaat ook over de balans tussen spanning en ontspanning.

Mentale gezondheid. Hoe kun je beter omgaan met stress? Wat valt er te verbeteren aan de balans tussen je werk- en privéleven? Hoe leer je om op een positievere manier naar dingen te kijken? Belangrijke onderwerpen om mee aan de slag te gaan als je uit balans bent geraakt.

Emotioneel welzijn. In het coachingstraject kijken we ook naar emoties. Emoties vormen de grootste “drains” in je energiebalans. Onze gevoelens spelen een grote rol bij het ervaren van vitaliteit.

Sociale verbondenheid. Sterke sociale relaties en een gevoel van verbondenheid met anderen zijn ontzettend belangrijk voor je welzijn. Denk hierbij aan je relatie met familie, vrienden en/of collega’s. Sociale steun ontvangen heeft een direct effect op iemands gezondheid.

Zingeving en doelen stellen. Het is belangrijk om doelen en een gevoel van betekenis te hebben, zowel op het werk als in je persoonlijke leven. Wat zijn jouw doelen? Sluiten ze aan op je persoonlijke waarden, overtuigingen en passies? Haal je plezier en voldoening uit je werk en heb je het gevoel dat je wordt gewaardeerd en je vaardigheden worden benut?

Samen met de cliënt ga ik op zoek ga naar het creëren van een goed evenwicht tussen alle deelgebieden. Ik ben ervan overtuigd dat het vinden van die juiste balans de sleutel vormt tot een gezonde, vitale levensstijl.

Voordelen voor organisaties

Bevorderen gezondheid

Afname ziekteverzuim

Minder verzuimkosten

Continuïteit in de organisatie

Optimalisatie in een gezonde organisatie

Gezond en productief langer doorwerken

Duurzame inzetbaarheid

Aan de slag aan de hand van het Persoonlijk Energiedashboard (PED)

Voor ik aan de slag ga met een medewerker breng ik eerst zijn of haar persoonlijke vitaliteit (personal vitality) in kaart. Dat doe ik aan de hand van de volgende vijf pijlers: lichamelijke vitaliteit, voeding, ontspanning, zingeving en sociale vitaliteit.

Op basis van de resultaten maak ik gebruik van een Persoonlijk Energiedashboard (PED) voor de medewerker en ga ik op zoek naar handvatten of oplossingsrichtingen om samen met de cliënt gemotiveerd aan de slag te gaan met duurzame vitaliteit.

““Ik ben pas tevreden als een medewerker weer de energie, motivatie en veerkracht heeft om blijvend alles uit zijn persoonlijke kwaliteiten te halen. Zowel op het werk als thuis.”

Altijd het juiste traject

Op grond van het Persoonlijk EnergieDashboard bespreek ik samen met de medewerker welke vorm van coaching het meest geschikt is. Soms is dat een langer traject, maar soms is een kortdurende interventie ook al heel helpend.

In mijn aanpak probeer ik altijd de medewerker weer in zijn of haar eigen kracht te zetten en de regie terug te geven op eigen vitaliteit en welzijn.

Individueel traject

In een individueel traject ga ik aan de slag met de persoonlijke hulpvraag van een cliënt. Samen gaan we op zoek naar verdieping. Door de diepere oorzaak achter de vraag te achterhalen, kan de medewerker duurzame vooruitgang boeken op het gebied van vitaliteit en leefstijl. Zo kan hij of zij weer het beste uit zichzelf halen. Een individueel traject is altijd maatwerk en kan in duur variëren van een maand tot een jaar.

Als blijkt dat een cliënt weinig energie heeft vanwege (chronische) lichamelijke klachten, adviseer ik om als aanvulling de iTeraCare in te zetten. Dit ondersteunt het zelfhelend vermogen.

SanoCall

Een of een paar korte coachingsgesprekken zijn al voldoende om een medewerker op weg te helpen. In zo’n telefonisch coachingsgesprek bied ik de medewerker een luisterend oor en geef ik gerichte, persoonlijke adviezen. Een SanoCall draagt bij aan het vergroten van bewustzijn. Het helpt de medewerker een eerste stap te zetten richting een vitalere leefstijl.

Opvolgingsgesprek

Wil je organisatie haar medewerkers stimuleren om aan de slag te gaan met actiepunten die uit een vragenlijstonderzoek (bijvoorbeeld een PMO) naar voren zijn gekomen? Als coach ga ik kort met een medewerker in gesprek over de resultaten. Zo help ik de werknemer op weg om actief met vitaliteit aan de slag te gaan. Als dat nodig en wenselijk is, spreek ik in dit opvolgingsgesprek met de medewerker af om samen met hem of haar verder te werken aan vitaliteit.

Is een medewerker langdurig uitgevallen? Je kunt Besano ook inschakelen bij re-integratietrajecten

Om de vitaliteit weer te vergroten, raadt Besano in sommige gevallen het gebruik van iTeraCare aan. iTeraCare-producten ondersteunen het zelfhelend vermogen van het lichaam.