Disclaimer

Het iTeraCare-apparaat is gecertificeerd elektrisch huishoudelijk apparaat.
Het is gecertificeerd als “veilig in gebruik”. Het zendt geen schadelijke
straling uit en heeft labels die internationale distributie mogelijk maken.

De iTeraCare is geen medisch hulpmiddel en de fabrikant geeft geen medisch
advies. Gebruikers begrijpen dat het apparaat niet bedoeld is om te worden
gebruikt als een medisch apparaat of voor diagnostische doeleinden waarop
moet worden vertrouwd. Het gebruik ervan is niet bedoeld om te worden
gebruikt in plaats van medische behandeling of advies door een opgeleide
arts. Gebruikers begrijpen dat het gebruik van de iTeraCare-blazer op eigen
risico is.

Raadpleeg altijd uw arts of andere zorgverlener bij vragen over een medische
aandoening of voor specifieke begeleiding met betrekking tot het optimale
gebruik van de iTeraCare-blazer, voeding of lichamelijke activiteit.