Re-integratiecoaching

Samen aan de slag voor een geslaagde re-integratie

Soms valt een medewerker voor langere tijd uit wegens ziekte of andere klachten. Als een medewerker langdurig ziek is, treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Als werkgever ben je in dat geval verplicht om actief te proberen de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen.

Als re-integratiecoach begeleid ik de medewerker terug naar werk in een traject op maat. Dat kan zowel binnen (spoor 1) als buiten (spoor 2) de organisatie zijn. Ik begeleid de cliënt voor kortere of langere tijd.

Ik probeer de medewerker te helpen om zo snel als mogelijk weer (deels) aan het werk te gaan. Dat is niet alleen beter voor de werkgever, maar vooral voor de medewerker zelf. Ik geloof in werken als medicijn. Het geeft zelfvertrouwen en positieve energie als je weer meedraait en niet meer aan de kant staat.

In 6 stappen naar een geslaagde re-integratie

Een gestructureerde aanpak is belangrijk bij de re-integratie van je medewerker. Ik gebruik het volgende stappenplan:

Het is cruciaal om tijdens het hele re-integratieproces open en op regelmatige basis met de medewerker te communiceren waarbij de verwachtingen, doelstellingen en te nemen stappen besproken worden.

Soms zijn (tijdelijke) aanpassingen op de werkplek nodig voor een goede terugkeer op het werk. Ik kijk graag samen met werkgever en werknemer naar zaken als een andere werkplek, een aangepast werkrooster of ergonomische hulpmiddelen.

Een medewerker is gebaat bij begeleiding en training, gericht op een succesvolle re-integratie. Denk aan bijscholing, mentorprogramma’s of vaardigheidstrainingen.

Regelmatig blijkt volledige terugkeer naar de oorspronkelijke functie (nog) niet mogelijk. In dat geval kijk ik samen met werknemer en werkgever naar aangepast werk of tijdelijke taken. De werknemer kan zo weer geleidelijk aan het werkritme wennen en opnieuw uren opbouwen.

Gedurende het traject blijft de werkgever op de hoogte van de voortgang via tussentijdse rapportages. Dat betekent dat ik zowel met de werknemer als werkgever de resultaten en eventuele aanpassingen op de aanpak bespreek.

Besano biedt nazorg en ondersteuning, ook als de medewerker weer volledig is gere-integreerd.

Vanzelfsprekend verschilt het re-integratieproces per persoon en situatie. Daarom geloof ik in het belang van maatwerk en investeer ik altijd in een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Kijken naar wat de medewerker nog wél kan

In mijn aanpak vind ik het belangrijk te kijken naar wat de medewerker nog wel kan. Ik werk met het principe van autonome motivatie. Ik geloof dat stressbestendigheid, zingeving, eigen regie en focus maken dat iemand weer gaat leven in plaats van overleven.

Ik richt me in het traject op ‘de hele mens’. Samen met de cliënt ga ik niet alleen aan de slag met stressmanagement en de werk-privé-balans, maar we werken ook aan vitaliteit en ontspanning. Daarnaast ga ik de diepte in met thema’s als zingeving en persoonlijke groei.

“Het uiteindelijke doel is dat de medewerker weer goed functioneert en zich verder kan ontwikkelen op een plek die helemaal bij hem of haar past.”

Hoe helpen we de medewerker weer aan het werk?

Als een medewerker langdurig ziek is, treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. De werkgever is nu verplicht actief te proberen de werknemer weer aan het werk te krijgen en start een re-integratietraject op. Als re-integratiecoach ondersteun ik de medewerker bij de terugkeer naar werk met een traject op maat.

Dat traject is pas geslaagd als de medewerker weer aan het werk is in een functie en op een plek die helemaal bij hem of haar past. Dat kan een functie binnen de organisatie zijn (spoor 1), of een functie buiten de organisatie (spoor 2). Soms maakt een cliënt plannen voor het opstarten van een eigen onderneming. In dat geval kan ik als ondernemerscoach de cliënt met mijn jarenlange ervaring als ondernemer in het bedrijfsleven begeleiden en adviseren.

Ans

Je kunt Besano ook preventief inschakelen voor vitaliteitscoaching van je medewerkers. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

Bij veel medewerkers die uitvallen, is het energiepeil erg laag. Om de vitaliteit weer te vergroten, raadt Besano in sommige gevallen het gebruik van iTeraCare aan. De producten van iTeraCare ondersteunen het zelfhelend vermogen van het lichaam.

Weten wat ik voor jou of jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.